Frézování patří mezi běžné procesy strojního obrábění, takže je opravdu velmi důležité. Aby celý proces správně probíhal, tak potřebujeme dobrý nástroj.

Bez frézování se neobejdeme

Typický proces

Obrábění kovů je velmi důležité, protože bez něj bychom neměli řadu výrobků a součástek. Pro hřídele se používá soustruh, kde se pracuje se dvěma osami, protože se jedná o osově souměrnou součást. Ovšem nemůžeme do něj upnout třeba kvádr. S ním budeme muset přejít na frézku, kde je princip odlišný a už tu pracujeme ve třech osách. Vyrobit se dá opravdu kde co, přičemž některé výrobky jsou opravdu dost složité.

průmyslové nástroje

Nejdříve byli klasické stroje, které se ovládají kompletně ručně, ovšem v dnešní době jsou stále častěji k vidění CNC stroje, které jsou řízeny počítačem. Sice je musí někdo naprogramovat, ovšem při práci jsou rychlé a přesné, což umožňuje mnohem vyšší produktivitu a snížení počtu zmetků. Technologie jdou neustále dopředu, takže obráběcí centra jsou stále více a více propracovaná, takže CNC stoje mají rozhodně budoucnost. Počáteční investice není nízká, ale ve výsledku se nám vyplatí.

Nástroj fréza

Jedná se o proces s odběrem třísky, která odchází ve formě špon. Při pohybu nástroje vůči obrobku můžeme rozdělovat dvě základní situace. První máme frézování nesousledné, kdy se nástroj otáčí opačně vůči pohybu stolu. U sousledného je to to naopak a volíme jej také zpravidla u CNC strojů, aby docházelo k menšímu opotřebování nástroje. Kromě obyčejného posuvu používáme také rychloposuv, abychom při najíždění k obrobku ušetřily čas.

CNC stro

Nezdá se to, ale u složitějších výrobků rychloposuv ušetří dost času. Při samotném http://www.investicniweb.cz/news-vysledky-kofola-ceskoslovensko-4q2016/ procesu obrábění musí být zajištěn správný úvěr materiálu a jeho odvod pryč, a proto záleží hodně na správném nástroji. Válcová fréza je nástroj vhodný i do sériové výroby, protože dosahuje slušné odolnosti. Samozřejmě se postupně opotřebovává, ale tento proces není nijak rychlý, takže nebudeme muset za draho kupovat často další nástroje. Fréz je více, takže si můžete vybírat.

Last modified: 2. 5. 2023

Author